Network Altyapısı


Sanal veri merkezinin veri merkezindeki yedekli omurgaya ağ bağlantısı ve platform için gerekli tüm ağ bileşenlerinin çalışması.