Günümüzde DRaaS İle İlgili Sorunlar


Hizmet olarak Felaket Kurtarma (DRaaS) pazarı çok fazla ses getirmesine karşın son kullanıcılar bu hizmeti kullanmakta hâlâ zorlanıyor. Günümüzde piyasadaki ürünlerin önemli bir kısmı genel bir veri koruma stratejisine ek olarak veya bu stratejiden ayrı bir DRaaS çözümü sunarak çoğu zaman BT’yi mevcut veri merkezi yatırımlarından ve ileriye dönük atılımlardan uzaklaştırıyor. Bu çözümler genellikle yönetim karmaşasını bir kat daha artırıyor ve bir sorun çıktığında kurumların gerçekten kurtarma yapıp yapamayacaklarını sorgulatıyor.